Asli Öğretmenliğe Geçiş Online Deneme Sınavı-1

0
15931

Asli öğretmenliğe geçiş için aşağıda deneme linki vardır.
her kullanıcı sadece bir defa denemeye girme hakkına sahiptir.
bu yüzden soruları dikkatli okumanızı ve cevapları emin olduktan sonra veriniz.
sınavda 20 soru bulunup her soru için
belirlenen süre 1 dk dır.
başarılar dilerim.
(soruların kaynağı :
https://www.facebook.com/groups/1204651059548652

Deneme Sınavı-1

[WpProQuiz 2]

 

 

 

 

Deneme Sınavı Sonuçları İçin Tıklayınız…

Milli Eğitim Bakanlığı 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre;

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacağını belirtmiştir.

Aday öğretmenlerin; atama ve intibak işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, performans değerlendirmeleri, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütüleceği
Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ,Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturacağı

Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacağı ve yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan altmış ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacağı
hüküm altına alınmıştır.

yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%20),
b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
4) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat.
c) Öğretmenlik uygulamaları (%50).
1) Eğitim öğretimin planlanması,
2) Öğrenme ortamları,
3) Sınıf yönetimi,
4) Öğretim yöntem ve teknikleri,
5) Ölçme ve değerlendirme.

[son]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz