Müdür, Müdür başyardımcısı ve Müdür yardımcısı sözlü sınav konuları

0
2127

Milli Eğitim Bakanlığınca kurumlarda görev alacak olan yöneticiler( Müdür, Müdür başyardımcısı ve Müdür yardımcısı ) sözlü sınav konuları ve ağırlıkları aşağıdaki gibidir.

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 14 – (1) Sözlü sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

a) Mevzuat (%40 )

T.C. Anayasası,

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

e) Genel kültür: %10,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz