Yetiştirme ve Destekleme Kursları Yönergesi Kurs Müdürü Müdür Yardımcısı Görevleri

0
2231
yetiştirme ve destekleme kursları müdürü- müdür yardımcısı görevleri yönergesi
yetiştirme ve destekleme kursları müdürü- müdür yardımcısı görevleri yönergesi
yetiştirme ve destekleme kursları müdürü- müdür yardımcısı görevleri yönergesi

Kursların yönetimi
MADDE 14–
(1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.

Kurs merkezi müdürü ve görevleri

MADDE 15–
(1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.
(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;
a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
b)Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,
c) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
ç)Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
d)Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 16 –
(1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır;
a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,
b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek
c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek.

Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi

MADDE 17 –
(1) Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.
(2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.

Kursların denetimi

MADDE 18-
(1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır.
(2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları illere, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Sorumluluk

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz